Museet Kontakt

 

logo350

Grafisk Middag Produkter

VÄLKOMNA till TRYCKERI-MUSEET

uti Grenna stad.
I detta levande museum får du en upplevelse utöver det vanliga när det gäller det tryckta ordets historia.

 

  • Vi börjar i mitten av 1400-talet då tysken Johan Gutenberg uppfann blytypen och tryckte den 42-radiga bibeln, boktryckarkonstens första mästerverk.
  • Här finns ”träplattor” där olika motiv skurits ut för att återge en händelse eller ett porträtt i tryck.
  • Vi visar hur man från ”kasten”, lådor med olika fack för varje bokstav, – plockade bokstav för bokstav och bildade ord och meningar till en trycksats.
  • Vi har den i slutet av 1800-talet konstruerade blysättningsmaskinen, med vilken man kan sätta texten från ett tangentbord och sedan gjuta hela rader med sammanhängande text. Dåtidens dator...
  • Vi kan visa hela produktionsförloppet när det gäller framställning av en dagstidning innan denna process datoriserades under 1970-talet.


Museet har ett flertal äldre boktrycksmaskiner i funktion och med vilka vi kan visa boktryckarkonstens gedigna hantverk.

 

VÅR AMBITION ÄR ATT HÄRSTÄDES VISA DETTA GEDIGNA GAMLA HANTVERK

 

För hitresta turister, pensionärs- och skolresor samt studiebesök från företag.

 

Vi tar emot grupper på mellan 10-15 personer där vi under en tidsrymd på trettio minuter till en timma praktiskt visar museets olika funktioner, där deltagarna också praktiskt får utföra vissa arbetsmoment.

 

Bakgrund

Alf Svensson färgar in tryckformen i den gamla plantryckpressen medan museichefen Olle Larsson plockar fram ett lämpligt tryckark.

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt